Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΜΠΛΟΥ ΠΡΙΝΣΕΣ  αγοράστηκε από τον κ. Χρ. Θεοδωράκη στις 3/11/23.
Οι ίπποι ΣΚΡΟΥΤΖ, ΤΑΡΑΝΙΣ και ΣΑΦΦΑΧ(USA) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.
Ο ίππος ΝΙΟΥ ΧΟΛΑΝΤ(IRE) απομακρύνθηκε προσωρινά από τον ιππόδρομο.
Ο ίππος ΛΑΜΠΟΝ επανήλθε στον ιππόδρομο και αγοράστηκε από την κ. Ελένη θεοδωράκη στις 1/11/23.Ο ίδιος ίππος ανατέθηκε στην προπόνηση Χρ. Θεοδωράκη.
Το (50%) του ίππου  ΚΟΡΕΝΤΙΝ  αγοράστηκε από την κ. Αικατερίνη Φράγκου στις 31/10/23.

Κοινοποίηση: