Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Οι ίπποι ΡΕΓΚΕ ΡΑΝΝΕΡ(FR) και ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ(IRE) ανατέθηκαν στην προπόνηση Γεωρ. Κουβαρά.
Οι ίπποι ΜΠΑΚΑΚΑΡΑΤ(IRE), ΚΑΡΝΤΙΜ(IRE) και ΚΑΛΑ ΝΤ ΟΡ(IRE) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα