Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο ίππος ΦΑΙΑΚΑΣ ανατέθηκε στην προπόνηση Γεωρ. Κουβαρά.
Οι ίπποι ΣΕΒΙ, ΣΕΡΑΠΙΑΣ και ΑΦΡΑ ΚΑΝΤΑΜΠΡΑ(IRE) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα