Αλλαγή προπόνησης, ιδιοκτησίας, απομακρύνσεις ίππων

Κοινοποίηση:

Ο  ίππος ΧΟΓΛΑΣΤΟΣ(IRE) ανατέθηκε στην προπόνηση Γεωρ. Κουβαρά.
Στον ίππο ΑΡΡΑΝ ΜΠΕΪ(GB) έγινε εκτόμηση στις 22/12/23.
Οι ίπποι ΜΙΣΤΕΡ ΡΟΤΣΕΣΤΕΡ(IRE) και ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ(GB) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

Κοινοποίηση:
Προτεινόμενα