Χωρίς ελληνικές ιπποδρομίες την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

Κοινοποίηση:

Λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης των εγγραφών για την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, η ιπποδρομιακή συγκέντρωση ματαιώνεται.

Κοινοποίηση: