Με cimetidine νίκησε ο Ενκίντελ στις 31 Οκτωβρίου

Κοινοποίηση:

Η ουσία cimetidine (σιμετιδίνη) που διατίθεται στο εμπόριο με την ονομασία  Tagamet (φάρμακο που χρησιμοποιείται για  προβλήματα στο στομάχι) βρέθηκε στον ΕΝΚΙΝΤΕΛ, που νίκησε στις 31 Οκτωβρίου.
Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος:

Σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του LGC, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της 31.10.2022, ήταν αρνητικά εκτός του ίππου ΕΝΚΙΝΤΕΛ (GB) στον οποίο ανιχνεύθηκε η ουσία CIMETIDINE.” 

Κοινοποίηση: