Πίνακας Προγνωστικών 07 Αυγούστου 2019

RACE.jpg
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
13:35 011 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 9-1-3-5 9-3-1-6
14:10 012 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 4-1-5-8 4-11-1-2
14:45 013 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 7-5-6-1 7-8-9-3
15:20 014 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 8-6-1-2 2-6-8-1
15:55 015 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 2-7-4-6 2-6-9-4
16:20 016 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 4-1-6-2 4-2-1-6
16:35 017 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-5-3-8 2-3-9-1
16:50 018 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 6-2-5-1 5-1-2-6
17:15 019 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-8-2-3 3-4-8-9
17:27 020 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-3-2-7-6 2-6-1-5
17:45 021 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 3-2-1-5 3-2-6-5
18:02 022 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 11-4-3-6-7 4-3-10-11
18:20 023 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 4-2-3-6 4-2-6-1
18:37 024 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 5-1-4 5-1-4
18:50 025 PONTEFRACT ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 4-7-3-8 4-1-8-7
19:12 026 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 5-1-2-6 4-1-5-2
19:30 027 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 5-12-13-3 7-4-1-5
19:45 028 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 7-2-3-8 4-7-2-3
20:00 029 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-2-12-13 1-2-14-12
20:15 030 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1900 6-4-5-8 6-4-5-8
20:30 031 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-9-4-8 1-9-4-8
20:45 032 LA TESTE BUCH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-5-6-1 2-5-6-1
21:00 033 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2450 1-6-7-10 1-6-7-10
21:30 034 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2450 2-4-3-7 2-4-3-7
22:00 035 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 7-4-3-2 7-4-3-2
22:30 036 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-1-2-8 4-1-2-8
scroll to top
Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις προωθητικές ενέργειες του ΟΠΑΠ

Διαβάστε Περισσότερα