Πίνακας Προγνωστικών 12.06.2019

theamatikes-1.jpg
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
13:25 011 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 8-6-4-9 4-8-9-1
14:00 012 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 15-14-1-3 3-4-15-1
14:35 013 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 2-3-4-7 4-3-1-2
14:50 014 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 9-18-16-2-1 16-6-13-9
15:10 015 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 9-1-4-2 1-3-9-6
15:25 016 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 14-6-1-12-3 14-6-1-11
15:50 017 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 8-7-11-13 1-9-11-2
16:00 018 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-9-5-11-7 1-11-9-8
16:25 019 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 12-5-6-1 1-12-9-6
16:35 020 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 4-7-3-1-2 3-7-6-4
16:55 021 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 4-1-9-5 4-12-3-1
17:10 022 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2400 3-1-2-6 1-3-2-9
17:30 023 SCOTTSVILLE ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 4-14-3-5 13-6-1-4
17:45 024 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 1-9-5-8 5-1-6-8
18:00 025 YARMOUTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 2-5-1-4 5-1-2-8
18:20 026 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2500 5-4-1-2 1-5-3-2
18:30 027 YARMOUTH ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 10-9-6-1 9-10-2-6
18:55 028 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 7-8-10-5-9 7-9-10-8
19:20 029 HAYDOCK PARK ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 7-2-1-4 7-6-2-1
19:50 030 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 2-6-5-7 3-2-6-9
20:20 031 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 1-8-7-2 1-8-6-4
20:50 032 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 4-11-2-5 11-2-1-4
21:20 033 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 7-2-1-4 1-4-7-6
21:50 034 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 3-2-1-4 3-2-1-4
22:20 035 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 2-5-8-1 9-5-2-8
22:50 036 KEMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 3200 9-11-1-4 9-3-2-11
scroll to top
Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις προωθητικές ενέργειες του ΟΠΑΠ

Διαβάστε Περισσότερα