Πίνακας Προγνωστικών 13.05.2019

CHANTILLY11.jpeg
ΩΡΑ ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΚΟΥΡΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
12:55 011 STRASBOURG ΘΑΜΝΩΔΗ 3800 5-1-7-2-12 2-1-4-5
13:15 012 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 3-2-1-7 2-7-3-5
13:25 013 STRASBOURG ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 11-2-1-3-5 2-1-11-8
13:45 014 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 5-3-1-8 10-9-6-5
14:15 015 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 3-2-6-4 3-2-11-6
14:45 016 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 1-7-6-8 7-6-1-5
14:50 017 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 10-2-8-12-9 9-2-7-10
15:15 018 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1300 9-7-1-2 5-2-4-9
15:25 019 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 1-9-8-5 5-2-9-1
15:45 020 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1400 4-6-7-8 8-7-6-10
16:00 021 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 2100 7-8-6-9-13 3-1-9-13
16:15 022 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 2200 4-1-5-7 1-6-7-5
16:35 023 SAINT-CLOUD ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 1-2-3 1-3-2
16:45 024 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 3-1-6-7 3-1-7-11
16:55 025 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 1-7-9-3 1-4-7-9
17:15 026 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 3-5-6-1 3-2-6-7
17:25 027 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2800 6-9-8-4 8-6-9-4
17:45 028 FLAMINGO ΕΠΙΠΕΔΗ 1600 5-8-2-6 7-1-5-8
18:00 029 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2450 4-1-8-12 1-4-10-8
18:30 030 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2450 2-1-3-9 2-1-6-3
19:00 031 WOLVERHAMPTON ΕΠΙΠΕΔΗ 2450 11-7-5-1 11-7-9-1
19:20 032 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 2300 8-7-5-4 7-5-8-2
19:50 033 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 1000 5-6-4-3 4-3-6-5
20:20 034 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 1200 1-6-8-4 1-8-9-6
20:50 035 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 4-1 1-4
21:20 036 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 1650 2-7-1-6 4-9-2-7
21:50 037 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 11-9-8-5 8-11-14-9
22:20 038 WINDSOR ΕΠΙΠΕΔΗ 2000 4-9-5-1 4-9-2-5
scroll to top
Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις προωθητικές ενέργειες του ΟΠΑΠ

Διαβάστε Περισσότερα